image description

2017 Alle rechten voorbehouden door © Harry van Hest

Gastspreker

Contact

Communicatie of Krommunicatie

Onderwerp

Hoe groter uw bedrijf of organisatie, hoe belangrijker maar dikwijls ook hoe moeilijker uw communicatie.
En dan hebben we het hier niet over uw elektronische/digitale communicatie, want dat zal allicht perfect georganiseerd zijn, maar wel over de ‘intermenselijke’ communicatie.

Zo leert deze voordracht ons dat medewerkers bv veel meer vertellen met hun lichaamstaal dan met de woorden die ze uitspreken.
Ook bij sollicitatie- of evaluatiegesprekken wint u enorm veel tijd en energie door de kandidaten op de juiste manier te observeren.

Maar als er dan toch gepraat wordt, is het heel belangrijk dat hetgeen er gezegd wordt, ook op de bedoelde manier wordt begrepen door de ‘ontvanger’, dat er 'verbinding' ontstaat. Herdefiniëren, efficiënte assertiviteit, vermijden van toxische taal, ‘walk your talk’, storytelling en vooral leren ‘luisteren’ zijn hierbij cruciaal.

Als er spanningen of conflicten in een organisatie zijn, is de juiste communicatie de aangewezen weg om te groeien naar efficiënte en duurzame oplossingen voor alle partijen.

Bij dit alles is het voor elk der partijen belangrijk mogelijke stress te controleren en/of te kunnen detecteren.

Al deze items en desgevallend nog extra elementen die bij u in het bedrijf/de organisatie een knelpunt vormen (af te spreken bij intake), worden op een efficiënte, interactieve, maar vooral ook humoristische manier, aangepast aan uw publiek, behandeld in deze voordracht.
De toehoorders krijgen daarenboven onmiddellijk tools aangereikt om met het geleerde efficiënt om te gaan.
Als u Harry in uw bedrijf, organisatie of op uw evenement uitnodigt, dan wordt er nadien gegarandeerd enthousiast (over) gecommuniceerd!


Profiel

Harry van Hest is een communicator ‘pur sang’, het zit hem gewoon in de genen. En dat is al zo sinds hij zijn carrière startte bij uitgeverij Roularta als evenementenmanager. Via zijn activiteiten in de pers, leerde hij dan ook de bedrijfswereld langs diverse kanten kennen.


Aangevuld met zijn jarenlange ervaring als presentator voor radio en televisie, ontwikkelde hij nu ook een voordracht om de intermenselijke communicatie te optimaliseren en dit op diverse vlakken.

Uiteraard heeft hij, zeker na de recente pandemie, ook aandacht voor alle mogelijke digitale communicatie-vormen, maar dan vooral met de focus op hoe de diverse generaties elk op hun manier omgaan met die nieuwe vormen van communicatie en hoe dat die in een bedrijf positief kan gemanaged worden.


Formules

1) Basisprogramma: Voordracht van 1 uur => Optimaal communiceren, lichaamstaal, strategisch woordgebruik, stresscontrole, personal branding, tactische feedback, storytelling, kledij en kleurgebruik, ...

2) Desgevallend aangevuld met workshops (zie training en skill-coachings)

3) Deze voordrachten/workshops zijn ook zeer geschikt voor studenten en werkzoekenden. (tips voor bij examens, sollicitaties, etc.)


Extra

Speed dating

Dit is helemaal Harry’s ‘cup of tea’. Zorgen dat al de deelnemers op zo kort mogelijke tijd al de collega’s leren kennen en tezelfdertijd een impressie krijgen van wat er op andere afdelingen gebeurt. Dit te mogen sturen op een ontspannen, entertainende en plezante manier, dat is helemaal toevertrouwd aan ‘communicator pur sang’ Harry!

Harry van Hest - Communicatie of Krommunicatie

Harry van Hest - video: Communicatie of Krommunicatie
Communicatie of Krommunicatie - gebracht door gastspreker Harry van Hest

Testimonials

Would you like more information?

Would you like more information about the possibilities for you event, or are you looking for a coach who can sharpen your communication skills?
Then you can always contact us without obligation via the following link: